Navigácia

Odkazy na www stránky

Tu nájdeš užitočné adresy stránok podľa predmetov

Odkazy na stránky

 

web-Frontpage 

  oficiálna stránka  

 

Ostrava Cz

 

Rumunsko

  Maďarsko

 

Počasie Vlčany 10 dní

 NOVÉ- Náradie

Nové - VTÁKY 

 

 Afrika - zvieratá

Domáce zvieratá II.

 

 

 Domáce zvieratá I.

Zvieratá Ázie 

Život v mori

Zvieratá polárne

    

 

 

 

                                             

                                              

 

 

 

 

Pre učiteľov

http://www.zsvlcany.edu.sk/predmety.htm

 

Matematika

 

Infovek - stránka predmetu

Matematická olympiáda

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php   

Úlohy na konkretizáciu požiadaviek v štandardoch z matematiky pre 1.stupeň

http://infovek.sk/predmety/1stupen/matematika.php 1.stupeň

http://kekule.science.upjs.sk/matematika/ školský informačný servis

http://matematika.webpark.sk/ mat. olympiády

http://www.dvorsky.szm.sk/ zbierka úloh pre 1. a 2. ročník

http://www.zsmieru.sk/indiani/mat.html pracovné listy pre 1.stupeň

http://hav.cz/nasobilka/ test násobilky

http://www.matika.sk/namety.htm námety na hodiny

http://www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk nakresli jedným ťahom

http://www.kazdodenamatika.szm.sk/archiv.htm zbierka pre 2.stupeň

http://www-kmadg.svf.stuba.sk/skripta/node1.html cvičenia - pomôcka pre  učiteľa

http://www.vazka.sk/matematika/standardy/kombin.htmlcvičenia - pomôcka pre učiteľa

http://matematika.d2.cz/ v češtine

http://www.studentske.sk/web.php?pred=matematika ťaháky

http://www.hlavolamy.szm.sk/slovne.htm lamohlavy

http://flik.host.sk/ Rubíková kocka

http://www.odkazovnik.szm.sk/edu.htm#1 ZŠ a SŠ

 

Občianská výchova

 

 

Náuka o spoločnosti na Infoveku

http://infovek.sk/predmety/nos/index.html  náuka o spoločnosti

Námety na hodiny o holokauste

Virtuálna prehliadka múzea holokaustu

Ľudia proti rasizmu

Kancelária verejného ochrancu práv

Amnesty International na Slovensku

Verejný informačný portál pre občanov

NoS na študentských stránkach

Informácie o Európskej únii

 

Etická výchova

 

Etická výchova na stránke Infoveku

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php    

http://infovek.sk/predmety/1stupen/pocitace.php

http://infovek.sk/predmety/etika/index.php

Humanizujme svet!
Je fajčenie niečím neetickým?
Klonovanie
Súvis morálky a zdravia

 

Chémia

 

Chémia na stránkach Infoveku

http://infovek.sk/predmety/chemia/index.php

http://anorganika.gfxs.cz/index.php?id=0 všetky vzorce a názvoslovia Veľmi dobrá stránka

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/nazvyano/slouceni/1oxidyvz.htm názvoslovie oxidov,

http://people.ksp.sk/~yoyo/prvky/tabulka.htm Periodická sústava prvkov

Slovenský chemický portál
Slovenská chemická spoločnosť
Prvý chemický a potravinársky portál

Periodická tabuľka prvkov
Slávni vedci (v českom jazyku)

 

Biológia

 

Stránka Infoveku o biológii
http://infovek.sk/predmety/biologia/index.php

Magazín o hmyze
Olympiáda o životnom prostredí
Stránky o ľudskom tele
Bohatý výber fotografií z prírody a o prírode
Spoločenstvo les - rozdelenie, funkcie lesa, zaujímavé fotografie

 

Nemecký jazyk

 

www.goethe.de  – Stránka Goetheho inštitútu

www.goethe.d$e$/bratislava – Nájdete v nej informácie o aktivitách inštitútu, novinky v oblasti metodiky  a didaktiky a  materiály, napr. pod heslom DaF Materialien.

www.de.wikipedia.org – Wikipedia je encyklopédia. Mnohé texty z nej sa dajú využiť k aktuálnym témam, napr. Ochrana  životného prostredia, Šport, Masmédia a pod. Texty nie sú didaktizované, ale na doplnkové čítanie sa dajú veľmi dobre využiť.

 www.daswillichwissen.de – je stránky, ktorá patrí pod hlavnú stránku Wikipedie.

www.duden.de – stránka, ktorá poskytuje informácie k novému pravopisu a cvičenia k nemu.

Hudobná výchova

 

http://projekty.infovek.sk/pesnicky/ pesničky

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php    

http://infovek.sk/predmety/1stupen/hudobna.php

http://infovek.sk/predmety/hudvych/index.html

Hudobné spravodajstvo, profily spevákov a skupín, historický kalendár a ďalšie zaujímavosti na stránke music.box
Slovenský hudobný server s rozsiahlou databázou textov a akordov piesní
Hudobné centrum Slovenska
Hudobná televízna stanica na Slovensku
Archív piesní

 

Vlastiveda

 

http://infovek.sk/predmety/1stupen/vlastiveda.php 1.stupeň

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php   

Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske
Svetoznámy server National Geografic plný informácií v českom jazyku
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
Zaujímavosti z oblasti vedy a techniky
Internetový atlas minerálov a hornín Slovenska

Adresár internetových stránok súvisiacich s geografiou
Geografia v škole očami Infoveku
Vlajky všetkých štátov sveta   
Trnava a okolie  (4. ročník ZŠ)
Prešov a okolie (4. ročník ZŠ) - aplikácia metódy "skladačka"
Príchod Maďarov na Zakarpatsko (4. ročník ZŠ) 

PRESKÚMAJ MAPU,    PRESKÚMAJ HISTÓRIU,    FAKTY O SLOVENSKU pre 4.ročník

Dejepis

 

Infovek o dejepise

Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja doporučujem
http://infovek.sk/predmety/dejepis/index.php doporučujem

http://www.sazp.sk/slovak/info/ web o Slovensku

http://www.klasici.sk/publikovanie/historicke/index.html Historické dokumenty Slovenska

http://www.zamky.sk/ hrady a zámky Slovenska

http://mujweb.cz/www/starovek/ - námorné bitky v stredoveku

http://eldar.cz/kangaroo/keltove/ zaujímavá stránka o Keltoch (text, mapy, obrázky).,

História Slovákov a Slovenska
Referáty z dejepisu
Slovenské národné múzeum
Referáty a seminárne práce z histórie v češtine
Historický ústav SAV
Stránka pre milovníkov histórie
Stránka o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach
Portál o histórii

Výtvarná výchova

 

http://infovek.sk/predmety/vytvarna/index.php

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php    !!!    doporučujem pre 1.stupeň

http://infovek.sk/predmety/1stupen/vytvarna.php 1.stupeň

Slovenská virtuálna galéria
Slovenská národná galéria v Bratislave
Stránka o umení a umelcoch
Ministerstvo kultúry SR o výtvarnom umení

Výtvarná výchova - učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ
Výtvarná výchova - učebné osnovy pre 2. stupeň ZŠ
Výtvarná výchova - učebné osnovy pre gymnáziá - osemročné štúdium

Prvouka

 

 Prvouka na stránkach Infoveku

http://infovek.sk/predmety/1stupen/prvouka.php

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php   

Zemepis

 

http://www.geography-exam.com/sk/ kvízy z geografie

http://www.sheppardsoftware.com/country_europe_G2_drag-drop.html slepá mapa_ukladajú sa štáty

http://www.fns.uniba.sk/prifuk/vyuka/geologia/kvizy.htm kvízy a tajničky

http://earth.google.com/ mapa sveta

http://www.sazp.sk/slovak/info/ web o Slovensku

http://volcano.und.nodak.edu/ sopky sveta sú usporiadané podľa štátov, v ktorých sa nachádzajú. Pekný fotografický materiál.

 Technická výchova

 

http://infovek.sk/predmety/techvych/index.html doporučujem

http://www.gk2-po.sk/heureka/ objavy a vynálezy - treba ísť na položku HEURÉKA

http://bicykel.host.sk stavba bicykla

http://www.seas.sk/ stránka Slovenských elektrární opisuje činnosť rôznych typov elektrární na Slovensku a vplyv výroby elektrickej energie na životné prostredie

Prvý stupeň

 

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php!!!  veľmi dobrá stránka - doporučujem každému   

http://www.zskomstrop.edu.sk/zaujimave.htm odkazy na linky - doporučujem  

http://www.orieskydetom.szm.sk/ doporučujem

http://www.ucitelom.szm.sk veľmi dobrá stránka doporučujem !!!

http://www.infovek.sk/predmety/ námety a dokumenty k predmetom

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php stránky pre 1. stupeň

http://www.kchrenkova.szm.sk/ na týchto stránkach nájdete aktuálne informácie o predmetoch, ktoré vyučujem 

http://sadovska.sutaz-infovek.sk/  ITV, básne 

http://www.ucgaalova.sutaz-infovek.sk

http://www.spomocnik.cz/ učiteľský pomocník                                                                                                                                                              

Pre učiteľov v češtine  učiteľské stránky v češtine

Sčítanie a odčítanie do 1000 s využitím internetu - 4. roč. ZŠ
Rovinné geometrické tvary (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) - 1. roč. ZŠ
Motivácia k číslu 3 - 1. roč. ZŠ
Sčítanie prirodzených čísel v do 20 bez prechodu cez základ 10 - 1. roč. ZŠ
Odčítanie prirodzených čísel do 20 bez prechodu cez základ 10 - 1. roč. ZŠ

 Prírodopis

 

Stránka Infoveku o prírodovede

http://infovek.sk/predmety/1stupen/prirodoveda.php 1.stupeň

http://www.iprirodoveda.szm.sk/baner.htm doporučujem pre 1. stupeň

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/prirodoveda/zdroje/zivocichy3.pdf živočíchy pracovný list

National Geografic - najlepšia svetová stránka o prírode, veľa pútavých fotografií zo sveta zvierat a rastlín (v českom jazyku)

http://www.zone.sk/animals/ veľmi dobrá stránka o zvieratách

http://www.nahuby.sk/sk/index.php huby

http://www.mineral.cz/gallery.php?akce=obrazky minerály

http://zoo-fotogaleria.szm.com/ ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BOJNICE

http://www.cea.sk/database/show.stm?cmd%5B378%5D=x-378-82802 Centrum environmentálnych aktivít

http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/intprirexp/_private/S_index.htm Integrovaná prírodoveda

http://www.biowebgym.szm.sk/clovek/pohybova.htm Pohybová sústava človeka

http://vtaky.sengym.sk/ poznávame vtáky

http://www.orieskydetom.szm.sk/detom.htm testy pre 4.ročník

http://www.best.host.sk/ pohyb kostry

http://www.fhpv.unipo.sk/PU/FHPV/Biologia/www.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiProjekt_%C4%BDudsk%C3%A9_telo Ľudské telo

Referáty o človeku, rastlinách, živočíchoch...

http://www.zdravie.sk/sz/138/Podla_kategorii.html choroby

http://www.byliny.sk/ liečivé rastliny

http://www.zsuzhorodska.sk/predmety/predmet/prirodop/uvodenv.htm

http://www.infovek.sk

http://kekule.science.upjs.sk/biologia/index.htm

http://kekule.science.upjs.sk/ekologia/index.htm

http://kekule.science.upjs.sk/ekologia0/index.html

http://www.mykoweb.com/BAF/ba_index.html

http://www.exploratorium.edu/exhibits/mutant_flies/mutant_flies.html

http://www-itg.lbl.gov/vfrog/

http://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/index.htm

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro1/199vzdelavanie.html

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro2/vzdelavanie.html

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro3/vzdelavanie.html

http://www.sazp.sk    všetky NP

http://www.tatry.sk     Vysoké Tatry

http://www.slovenskyraj.sk    Slovenský raj

http://www.fns.uniba.sk/zp/napant/napant.htm    NP Nízke Tatry

http://www.malafatra.sk   NP Malá Fatra

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npmp.html    Muránska Planina

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npp.html    Poloniny

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro3_2/park18.html    Muránska Planina

http://www.fns.uniba.sk/zp/index.htm ( informácie na env. tematiku )

http://www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html ( zákony, vyhlášky, medzinárodné dohovory, zoznamy chránených rastlín a živočíchov, ich stupeň ohrozenia a spoločenská hodnota)

http://www.greenpeace.sk/    Greenpeace.sk – kampaň za bezjadrovú budúcnosť

http://www.fns.uniba.sk/zp/iucn/index.htm    Svetová únia ochrany prírody

http://www.slobodazvierat.sk/   Sloboda zvierat

http://www.changenet.sk/spz/   Spoločnosť priateľov Zeme - táto stránka poskytuje vhodný materiál pre učivo 9. ročníka, pre realizáciu situačných hier a prípravu referátov. Informácie sa týkajú Odpadu, Vody a Energie

http://www.fns.uniba.sk/zp/szopk/index.htm    Slovenský zväz ochrancov prírody

http://www.fns.uniba.sk/zp/spz/skladky.htm    stránka je zameraná na problematiku skládok

http://www.changenet.sk/sosna/index.htm    Sosna

http://www.rainside.sk/country/tsz.htm   Strom života

http://www.sazp.sk   Slovenská agentúra životného prostredia

www.ssj.sk/slovak/index.htm   na stránke sa nachádzajú mapy, fotografie, charakteristiky, cenníky a termíny otvorenia sprístupnených jaskýň Slovenska

Telesná výchova

 

http://infovek.sk/predmety/telesna/index.php

http://infovek.sk/predmety/1stupen/telesna.php 1.stupeň

http://infovek.sk/predmety/telesna/index.php doporučujem

Slovenská asociácia športu v školách
Stránka Slovenského olympijského výboru
Národné športové centrum na Slovensku
Svetová antidopingová asociácia
Antidopingový výbor Slovenskej republiky
Športové stránky a linky

Fyzika

 

Stránka predmetu na Infoveku

http://infovek.sk/predmety/fyzika/index.html doporučujem

Zaujímavosti z oblasti fyziky, súťaže, elektronické publikácie...
Tabuľky, dáta, vzorce...
ZŠ Hodžova Trenčín o fyzike
Študentské stránky o fyzike
Klub učiteľov fyziky základných škôl
Pravidelná príloha denníka venovaná najnovším výskumom
Referáty o fyzike a astronómii

http://www.greaty.host.sk/akustika/ akustika

http://www.klasici.sk/skola/ss/fyz/index.html poznámky

http://www.astroportal.sk/stefanik.html vesmír okolo nás

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/linky/org.html odkazy na stránky

http://www.volny.cz/sixties/jas.html - stránky o Slnečnej sústave a vesmírnych telesách

http://astromice.host.sk/ opisuje vesmír, galaxie, kométy

Informatika

 

Infovek - stránka predmetu

http://infovek.sk/predmety/1stupen/pocitace.php 1.stupeň

http://infovek.sk/predmety/inform/index.php doporučujem

http://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php    !!!    doporučujem pre 1.stupeň

http://www.infovek.sk/predmety/inform/odkazy/  odkazy na portáli INFOVEK-u súvisiace s PC, programovaním, informatikou...

http://www.cdr.cz/software/cestiny/index.html preklady

Stránka učiteľky informatiky veľmi dobré - doporučujem

http://www.arcom.ahoj.sk/skola/referaty/hardasoft.htm Hardware a software

http://www.oamt.sk/predmety/test.php?id=1 test z informatiky

http://www.infovek.sk/predmety/inform/index.php?k=2 odkazy dobré

http://www.gymsnina.sk/minieduwebs/informatika/obsah.htm všetko o PC + testy

http://www.gamo.sk/gamo/web/home.nsf/pages/7738E56EDE7F966FC1256BB10036E9CA  slovník pojmov

http://www.redis.sk/radi.htm užitočné rady

http://lsog.infovek.sk/ diskusia na Infoveku

http://cestiny.idnes.cz/pg/getrightsk.html české preklady do SW a hier

http://www.slovenciny.host.sk/preklady.php slovenské preklady

http://www.gymsnina.sk/minieduwebs/informatika/testy/net.htm  test SIETE

http://www.viry.cz/go.php?id=1pomoc/popisy/index všetko o vírusoch

http://www.zshrinova.edu.sk/ ako na PC

http://www.ucitelom.szm.sk/informatika.htm pre 1.stupeň - doporučujem

http://popej.szm.sk/ Hardware a Software

http://www.oamt.sk/~tana/ témy na opakovanie

http://www.gphmi.sk/machova/dalej.html pracovné listy - doporučujem

http://www.gympd.sk/~jaro/ veľmi dobré

http://ebooks.unitra.sk/index.php?what=kniha&kn_id=1&ka_id=3&pk_id=8 všetko o PC

http://www.diplomka.szm.sk/OblastiVyuzitia/prezentacie.html prezentácie v Power  Pointe

http://www.microsoft.com/cze/office/officexp/using/tips/ tipy pre Office

Referáty o informatike, technológiách, programoch...

http://www.zive.sk/

http://www.itnews.sk

http://www.abclinuxu.cz/

http://www.linux.sk/

http://pocitace.sme.sk/r/pocit_surf/Surfujeme.html poradňa

http://www.smnd.sk/anino/moje/SQLPHP.pdf SQL a PHP

http://www.smnd.sk/main/vyucovanie/informatika/linky všetko

 Z každého rožka troška

 

http://infovek.sk/predmety/enviro/index.php doporučujem na enviromentálnu výchovu

http://infovek.sk/predmety/geografia/index.html geografia

http://infovek.sk/predmety/prevenciadrog/ drogy

http://infovek.sk/predmety/sexvych/index.htm sexuálna výchova

http://www.vsevedko.sk/zoznam-encyklopedie-311-1.html mix

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka encyklopédia

http://books.google.com/ knihy

http://www.diplomovka.nfo.sk/ diplomové práce

http://www.ucmeradi.sk/index.php?id=45&full=1&lang=1&ident=1&fetch=150 učme radi

http://www.antiskola.sk/referaty/ pre žiakov

http://www.spomocnik.cz/ učiteľský pomocník

http://worldwind.arc.nasa.gov/ mapa

http://www.zadarmo.cz/

http://haliakova.szm.sk/odkazy.htm projekty

http://www.lord.szm.sk/ucenie.html odkaz na linky - doporučujem

http://www.recenzie-hotelov.sk/forum.php recenzie  

http://www.lastminute.sk/zeme/default.aspxdestinácie                            

http://www.skoda-auto.com/cze/services/routeplanner/ plánovač cesty

http://www.ceskatelevize.cz/program/detail.php? výborné recepty

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlčany 1547
  č. 1547, 925 84 Vlčany
 • Pevná linka : +421 x 031/7794083
  Riaditeľ školy : +421910922412
  Zástupkyňa RŠ pre ZŠ : +421910794083
  Zástupkyňa RŠ pre MŠ : +421911922412
  Vedúca ŠJ : +421910822412

Fotogaléria